www.mitgliederservice.at

Kакво непременно трябва да знаете?

Кратко и цветно (Издание 2017)

Както през последните години, така и за 2017 година сме подготвили ново издание на брошурата “ Какво непремeнно трябва да знаете?”. Кратко и цветно са резюмирани в тазгодишната брошура темите:

➢ Трудоправни разпоредби
➢ Прекратяване на трудови правоотношения
➢ Разпоредби за родители и деца
➢ Осигуровка срещу риска безработица
➢ Общи правила, свързани със социалното осигуряване
➢ Такси и освобождаване от такси
➢ Данъчни разпоредби
➢ Представителство на работника/ служителя в предприятието/ фирмата

 

Както през последните години, така и за 2017 година сме подготвили ново издание на брошурата “ Какво непремeнно трябва да знаете?”. Кратко и цветно са резюмирани в тазгодишната брошура темите:

➢ Трудоправни разпоредби
➢ Прекратяване на трудови правоотношения
➢ Разпоредби за родители и деца
➢ Осигуровка срещу риска безработица
➢ Общи правила, свързани със социалното осигуряване
➢ Такси и освобождаване от такси
➢ Данъчни разпоредби
➢ Представителство на работника/ служителя в предприятието/ фирмата

 

 

 

Artikel weiterempfehlen