Zum Hauptinhalt wechseln
Ако имате нужда от помощ, консултантската служба за носители на езика в ÖGB е на ваше разположение Halfpoint - stock.adobe.com
Важна подкрепа

Преодолейте езиковите бариери, изисквайте и получете правото си

Консултациите на майчин език към ÖGB (Aвстрийските синдикати) се превръщат в спасителен пояс за един български велосипеден куриер

В извънредни ситуации на работното място или в работния свят е особено необходима бърза помощ. За хората, които говорят малко или не говорят немски език, езиковата бариера често е основна пречка за получаване на най-добрата подкрепа. На тяхна страна обаче имат силен партньор: консултациите на майчин език в ÖGB (Aвстрийските синдикати). Те предлагат на хората, които работят в Австрия и не владеят достатъчно немски език, безплатна подкрепа по трудовоправни и осигурителноправни въпроси, но също и когато трябва да изискат и защитят собствените си права.

Изведнъж от нищото

Консултациите на майчин език към ÖGB са били спасителен пояс и за 57-годишен куриер на колело от България (забележка: името е известно на редакцията). Повече от три години той работи за известна служба за доставка на храна като т. нар. псевдосамостоятелно заето лице (Freier Dienstnehmer). Когато отива на лекар след претърпяна трудова злополука, той е дълбоко очуден: тъй като вече не можеше да работи, компанията бързо го отписва от здравно осигуряване. Следователно той вече не е застрахован. С други думи: той няма право на лечение без осигуровка, на  изплащане на болничен от работодателя (Entgeltfortzahlung), както и размерът на обезщетението по болест (Krankengeld) от Здравната каса е в намален размер заради това отписване от работодателя.

Не се отказвайте 

"Това очевидно е незаконно. Работодатялят не е изпълнил правното си задължение да информира работника при отрегитрирането му от здравно осигуряване. Фирмата не може да променя регистрацията в Здравната каса или да пререгистрира служителя си, без да го информира за това", обяснява Милена Панева, дългогодишен съветник в екипа за консултации на майчин език в ÖGB. Тя се бори с пълна отдаденост в продължение на седмици и накрая постига успех: пререгистрацията в здравноосигурителното дружество е коригирана и засегнатото лице вече има пълно право на всички обезщетения от Здравната каса и пълния размер на болничните.

Помагаме, където можем

"Фактът, че колегата куриер на колело е член на синдикатите, беше голямо предимство. Това ни позволи да окажем още по-голям натиск заедно със съответния синдикат", разказва Панева. Този случай е само един от многото, продължава тя: "Непрекъснато получаваме запитвания относно социалното осигуряване, пенсионните права,  по-ниско заплащане на чужденци от законовото и неплатения извънреден труд. Става въпрос за човешки съдби и ние сме щастливи, че можем да помогнем". 

Предоставяйки консултации по трудово право на роден език, ÖGB също така допринася значително за борбата с трудовата експлоатация и дъмпинга на заплатите, подчертава Панева: "Всеки, който работи в Австрия, трябва да получава поне това, което според колективния трудов договор и според закона е предвидено да получава в страната." 

Не се отказвайте 

"Това очевидно е незаконно. Фирмата не е изпълнила задължението си да информира при отрегистриране от здравно осигуряване. Тя не може да отрегистрира или пререгистрира служител, без да го информира за това", обяснява Милена Панева, дългогодишен съветник в екипа за консултации по майчин език на ÖGB. Тя се бори с пълна отдаденост в продължение на седмици и накрая постига успех: отрегистрацията от здравно осигуряване е коригирана и засегнатото лице вече има пълно право на всички обезщетения и пълния размер на болничните. 

Имате и вие нужда от помощ? Тогава се свържете с нас!

Предлагаме безплатни консултации по трудово право на арабски, български, румънски, руски и украински език.

Свържете се с нас: 

Централен офис на ÖGB
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Виена
Телефон: 01/534 44-39100
Електронна поща: service@oegb.at

 

 

 

Bleib informiert über deine Arbeitswelt!
Jeden Freitag: Das Wichtigste aus einer Woche


Muttersprachliche Beratung des ÖGB wird zum Rettungsanker für einen bulgarischen Fahrradboten 

In Notsituationen am Arbeitsplatz oder in der Arbeitswelt generell ist schnelle Hilfe besonders gefragt. Für Menschen, die kaum oder gar nicht Deutsch sprechen, sind aber sprachliche Barrieren oft ein großes Hindernis, um die beste Unterstützung zu bekommen. Für sie gibt es aber einen starken Partner: die Muttersprachliche Beratung im ÖGB. Sie bietet Menschen, die in Österreich arbeiten und die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, kostenlose Unterstützung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen, aber auch wenn es darum geht, eigene Rechte einzufordern.

Plötzlich vor dem Nichts

Die muttersprachliche Beratung des ÖGB war auch der Rettungsanker für einen 57 Jahre alten Fahrradboten aus Bulgarien (Anmerkung: Name der Redaktion bekannt). Über drei Jahre war er für einen bekannten Essenslieferdienst als sogenannter Scheinselbstständiger im Einsatz. Als er nach einem Arbeitsunfall beim Arzt war, folgte das böse Erwachen: Weil er nicht mehr arbeiten konnte, hat ihn das Unternehmen kurzerhand bei der Krankenkasse abgemeldet. Somit war der Fahrradbote nicht mehr versichert. Sprich: Es gab für ihn keine Behandlung und auch keinen Rechtsanspruch auf Entgeltfortzahlung bzw. Krankengeld vom Arbeitgeber. 

Nicht lockerlassen

„Das ist klar rechtwidrig. Die Firma hat ihre Informationspflicht nicht erfüllt. Sie kann einen Beschäftigten nicht ab- oder ummelden, ohne ihm Bescheid zu geben“, erklärt Milena Paneva, langjährige Beraterin im Team der muttersprachlichen Beratung im ÖGB. Wochenlang hat sie mit vollem Einsatz gekämpft und war schließlich erfolgreich: Die Ummeldung bei der Krankenkasse wurde korrigiert, der Betroffene hat damit vollen Anspruch auf alle Leistungen und das volle Krankengeld.

Helfen, wo man kann 

„Dass der betroffene Kollege Gewerkschaftsmitglied ist, war natürlich ein großer Vorteil. So konnten wir gemeinsam mit der zuständigen Gewerkschaft noch mehr Druck aufbauen“, berichtet Paneva. Der Fall des Fahrradboten ist nur einer von vielen, erzählt sie weiter: „Wir haben immer wieder Anfragen zu Sozialversicherung, Pensionsansprüchen, Lohndumping und unbezahlten Überstunden. Es geht hier um Schicksale von Menschen und wir sind froh, helfen zu können.“ 

Mit der arbeitsrechtlichen muttersprachlichen Beratung leistet der ÖGB auch einen wesentlichen Beitrag gegen Arbeitsausbeutung und Lohn- und Sozialdumping, betont Paneva: „ Alle die in Österreich arbeiten, müssen zumindest das verdienen, was sie hierzulande nach dem Gesetz und nach den Kollektivverträgen der Gewerkschaften verdienen müssen.” 

Du brauchst auch Hilfe? Dann melde dich bei uns!

Wir bieten kostenlose arbeitsrechtliche Beratung auf Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Russisch und Ukrainisch.

Kontakt:
ÖGB-Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon: 01/534 44-39100
E-Mail: service@oegb.at