Skip to main content
©Halfpoint - stock.adobe.com

Десетте най-чести заблуди на работното място

За темите отпуска, едностранно прекратявяне на договора и болничен са разпространени много митове- разгледахме ги под лупа, за да ви кажем кое от тях наистина е вярно!

.

1. „Работодателят ми няма право да прекрати едностранно договора ми докато съм в болничен“

Грешно- едно едностранно прекратяване на договора по време на болничен ( също и по време на отпуска) е възможно. Работодателят трябва обаче да спази срока и датата за прекратяване.

Когато договорът ти едносторанно е прекратен по време на болничен, ще продължаваш да получаваш за още известно време твоята надница или заплата.

2. „Когато работиш от вкъщи (Homeoffice) трябва непрекъснато да си на разположение на работодателя.“

Не. През това време важи същото работно време, което имаш и на твоето работно място. Има начало и край на работния ден.

3. „Моя работодател може да определя сам кога да ходя в отпуска.“

Не, отпуската трябва да бъде уговорена между теб и твоя работодател. Дори и да е затворено цялото предприятие или фирма, ти трябва да дадеш съгласието си за това да отидеш в отпуска.

4. „Ако се разболея по време на отпуска, имам лош късмет и губя важните ми свободни дни.“

Не е задължително-  aко си повече от три дни в болничен, няма да ти бъдат извадени дни от отпуската.

Важно: Tрябва да отидеш веднага на лекар или лекарка, когато се разболееш и да уведмомиш писмено за това работодателя.

Внимание: Ако се разболееш, отпуската  не се удължава! Уговореният ден за край на отпуска продължава да важи.

5. „Ако се откажа от отпуската си, ще получа повече заплата или надница.“

Не, това е забранено. Отпуската е за почивка, ако работиш без почивка, може да се разболееш.

6. „Моят работодател не може да прекрата договора ми чрез смс или WhatsApp.“

Напротив, в определени случаи може да го направи. За прекратяване на договора обикновено няма определена форма, в която то да бъде уговорено и след това изпратено.

Едно прекратяване на договора важи също и когато бъде уговорено устно или доставено по пощата.

7. „Извънредни часове трябва да се правят.“

Това също не е вярно. Ако имаш важни причини (например при нужда от грижа за дете или спешно посещение при лекар), тогава не трябва да правиш извънреднини часове. Причините за твоя отказ да работиш допълнително трябва да са по-значими от интересите на фирмата.

Работодателят има право да нареди допълнителна работа, освен ако не е уговорено друго в трудовия договор. 11тият и 12тият час извънреден труд работа, обаче, можеш да откажеш,  без да се налага да посочваш причина за това.

8. „По време на първите три дни болничен нямам нужда от бележка за това от лекар“

Напротив- работодателят може да изиска бележка от лекар още от първия ден на настъпилата ти нетрудоспособност.

9. „Нямам законово право на препоръка от работодателя, че съм работил/a на това място“

Напротив! Ти имаш заково право на това – трябва обаче да го изискаш, автоматично няма да я получиш. Разходите по тази препоръка трябва да бъдат поети от работодателя.

10. „Предоставените документи във връзка с бъдещо прекратяване по взаимно съгласие на договора е най- добре да бъдат подписани веднага.“

В никакъв случай! Трябва да има някаква причина, поради която работодателят иска да прекрати толкова бързо. Преди всеки положен подпис прегледай задължително за какво въобще става дума, за да не загубиш правата си.

Помощ можеш да получиш от твоя синдикат (Gewerkschaft) и от твоя работнически съвет (Betriebsrat)!

 

 

Ние преодоляваме границите!
Не винаги е лесно  човек да се ориентира в правните отношения в Австрия. Особено  когато липсва необходимото знание на немския език. Федерацията на австрийските синдикати помога за справянето с тези проблеми в работното ежедневие чрез консултации на майчиния език.  В центъра за обслужване ще получите юридическа консултация по въпросите на трудовото право на български, румънски, турски и кюрдски език.

Срещите за консултация се извършват чрез уговорка с юридическия съветник.

Kontakt:
ÖGB-Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Telefon: 01/534 44-39100
E-Mail: service@oegb.at